Copistería en Caldas de Reis

DEPENDENTA PARA COPISTERÍA EN CALDAS DE REIS

Requisitos:
- Coñecementos de Informática.
- Valorarase minusvalía.

Interesadas enviar C.V. ao email: copyclip@hotmail.com

Comentarios